Logo knihovna.ai
Knihovna.ai

Mapujeme budoucnost knihoven v éře umělé inteligence.

Knihovny podle nás sehrají důležitou roli v popularizaci AI a pomoci ohroženým skupinám obyvatel. AI pro společnost nemá být ohrožením ale novou příležitostí.

Naší vizí je knihovna, která ...

Zpřístupňuje nové technologie komunitám.

Nabízí celoživotní vzdělávání pro široké skupiny lidí.

Pomáhá jako přístupný bod sociální záchranné sítě.

Co děláme?

Mapujeme potenciály a bariéry v knihovnách.

Zaměřujeme se na tyto oblasti:

  • poskytování přístupné osvěty o AI
  • poskytování dalšího vzdělávání a programů pro rozvoj kompetencí
  • zapojování knihoven do sociální záchranné sítě

Prozkoumáváme, jak mohou knihovny spolupracovat s dalšími institucemi a službami.

Navrhujeme a testujeme relevantní nástroje pro knihovníky.

Nástroje knihovníkům poskytnou inspiraci a podporu pro další rozvoj služeb, které reagují na sociální dopady AI.

Výstupy z výzkumu a sadu prověřených nástrojů pro vás shrnujeme do jednoduchých manuálů.

Předpokládanými výstupy jsou:

  • manuály pro knihovníky vč. sady ověřených nástrojů
  • výzkumná zpráva pro partnery
  • materiály pro koncové uživatele knihoven (např. brožura)

Jak se zapojit?

Sledujte projektové novinky

Odběrem novinek budete informováni o aktuálním dění v projektu a nových výstupech. 

Zanechejte nám kontakt pro spolupráci

Pokud pracujete v knihovně nebo zastupujte knihovnu a máte zájem o předběžné výstupy a užší spolupráci, zanechejte nám na sebe kontakt.

Za projektem stojí výzkumníci z Masarykovy univerzity

Financováno Ervropskou Unií
Jsme projekt Masarykovy Univerzity

Projekt Veřejné knihovny jako místa podpory zaměstnanosti byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001969