Logo knihovna.ai
Knihovna.ai

Služby pro adaptaci knihoven v éře umělé inteligence.

Knihovna.ai pomáhá vyhodnotit vaši připravenost na celospolečenské změny a dává vašemu týmu nástroje pro smysluplnou adaptaci na AI.

Naší vizí je knihovna, která ...

Zpřístupňuje nové technologie komunitám.

Nabízí celoživotní vzdělávání pro široké skupiny lidí.

Pomáhá jako přístupný bod sociální záchranné sítě.

Jak se zapojit?

Sledujte projektové novinky

Odběrem novinek budete informováni o aktuálním dění v projektu a nových výstupech. 

Zanechejte nám kontakt pro spolupráci

Pokud pracujete v knihovně nebo zastupujte knihovnu a máte zájem o předběžné výstupy a užší spolupráci, zanechejte nám na sebe kontakt.

Za projektem stojí výzkumníci z Masarykovy univerzity

Financováno Ervropskou Unií
Jsme projekt Masarykovy Univerzity

Projekt Veřejné knihovny jako místa podpory zaměstnanosti byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001969