Tato stránka je rozpracovaná

Obsah této stránky se bude měnit. Naposledy upraveno .

Evaluační framework

Ideace

Kýžený efekt

Nástroj pro interní vyhodnocení toho, jak

 • si knihovna vede s efektivním využívání AI
 • je knihovna připravena na rostoucí sociální problémy v důsledku rozšíření AI
 • co by mohla knihovna změnit a jak

Vize ideálního prototypu

Ideálním výstupem je hra, jejímž účelem je motivovat knihovny v aktivním zapojení AI do své běžné praxe a podporovat aktuální potřeby společnosti. Pomocí vizualizace toho, jak si knihovna vede v jednotlivých dimenzích bude hra působit na emoci emoci účastníků a pomůže ve zvědomění nově vzniklých nároků na knihovnu (např. naše knihovna nepoužívá v těchto oblastech a proto se nachází v červené nezdravé zóně).


Realizace

Pracovní skupina:

 • Tvorba frameworku
  • Dalibor, Jana, (Verča)
 • Testování
  • vedení výzkumu (design test. procedury) - @Dalibor Černocký (@Natálie Káčová)
  • testeři (stejny tym)
  • propojení s knihovnami - @Jana, Natálie, Žeňa

Co se bude vyvíjet

 • Vytvoření webového hry (ekvivalent deskové hry)
  • Digitální ekvivalent deskové hry
  • Snadno šířitelné
  • Doporučené pro jednotlivce, nevyžaduje přípravu.
 • Vytvoření deskové hry
  • Hra pro jednoho i více hráčů.
  • Vhodné na zasedání a meetingy větších knihoven
  • Inspirace ekonomie koblihy.

Aktivity

 • Určit dimenze, které do frameworku zahrneme

 • Ohodnotit dimenze (které již knihovny umí, které jsou nejvíce zanedbané)

 • Sepsat otázky reprezentující jednotlivé dimenze

 • Vytvořit skicu hry

 • Interní testování: ukázat skicu týmu Knihovna.ai a Vojtěchovi

 • Navrhnout vizuální stránku hry? Bude to opět kobliha?

  1. Digitální verze
  2. Papírová verze
 • Implementace

  a) Digitální verze

  1. Naprogramovat hru (resp. formulář)

  b) Papírová verze

  1. Navrhnout tiskoviny
  2. Umístit materiály na web
 • Testování Navržený framework ukážeme Vojtěchovi z mkp a otestujeme s jednou knihovnou.

  1. Domluvit 3 kandidáty na otestování webové verze.
  2. Facilitovat odehrání deskové verze s 1 knihovnou.
 • Vyhodnocení a úprava na základě zpětné vazby

 • Propagace

  1. Umístění na web
  2. Natočit návod jak hru vytisknout a hrát

Prostředky

 • tiskoviny
 • grafický design

Harmonogram

 • 1 únor revize nástřelu frameworku od @Jana
 • 7 únor revize připravených otázek a skica hry
 • Aktuálně:
  • 14 únor: ukázka Natálii
 • Nadcházející:
 • 21 únor: implementace
 • 28 únor: otestování?

Návrh

EF návrh otázek

Otázky budou součástí frameworku pro vyhodnocení připravenosti knihoven

 • V každé otázce by možná měl být příklad příslušného AI nástroje pro využití v daném procesu.
 • Možná bychom měli umožnit odpovídat vzdy v nějakém rozsahu.

Rozvoj (design) služeb

 1. Analyzujete data o svých uživatelích a návštěvnících pomocí AI nástrojů? (příklad nástroje pro analýzu dat)
 2. Sbíráte kontinuálně (automatizovaně) data o využívání vašich služeb a komunikačních kanálů?
 3. Monitorujete kontinuálně uživatelské potřeby a příležitosti pro intervenci ve vašem místním kontextu?
 4. Navrhujete nebo zlepšujete služby pomocí AI nástrojů? (příklad nástroje pro návrhy, designování, prototypování)

Knihovní služby

 1. Využíváte v komunikaci s uživateli chatboty nebo virtuální asistenty (online nebo v knihovně)?
  1. Chatboti, známí také jako digitální asistenti nebo inteligentní agenti, jsou počítačové programy, které dokáží simulovat inteligentní konverzaci prostřednictvím textu nebo řeči a využívají nástroje pro rozpoznávání řeči nebo znaků k poskytování informací uživatelům na příkladech, jako je Siri nebo Google Assistant.
 2. Nabízíte samoobslužné služby (výpůjčky, vracení, studovny nebo celá knihovna)?
  1. Selfchecky, návratové automaty, RFID technologie
 3. Profilujete uživatele na základě historických dat o výpůjčkách, interakcích s knihovnou a dat z ostatních zdrojů?
  1. Text a data mining - automatizovaná analytická technika zaměřená na analýzu textu a dat v digitální podobě s cílem získat informace, které mimo jiné zahrnují vzory, trendy a korelace.
 4. Využíváte pro vyhledávání doporučovací systémy?
  1. vyhledávací služby založené na umělé inteligenci, jako je Yewno, pronikají do digitálního textu a podporují vyhledávání prostřednictvím pojmů generovaných ze samotných úplných textů.
  2. technologii hlubokého učení lze použít ve všech druzích domén s generovanými statistickými daty pro učení a reprezentaci implikovaných rysů a pravidel.

Vzdělávání

 1. Vytváříte vzdělávací materiály pomocí AI (prezentace, grafiky, výukové hry)? (příklad nástroje)
 2. Poskytujete uživatelům praktické workshopy s online nástroji? (příklad nástroje)
 3. Je vzdělávání v základech AI součástí vašeho vzdělávacího balíčku?
 4. Používáte analytické nástroje pro personalizaci učení?
 5. Vytváříte vzdělávací obsah na dospělé v závislosti na jejich potřebách?
 6. Prostupuje gamifikace vzdělávání vašimi službami?

Komunitní role

 1. Nabízíte uživatelům prostor pro rozvoj digitálních kompetencí (přístup k chytrým technologiím v knihovně nebo půjčování domů)?
  1. makerspace, digitální technologie
  2. 3D tiskárny, Virtuální realita, Internet věcí, laserová řezačka, roboti
 2. Nabízíte uživatelům osobní konzultace a pomoc s technologiemi?
 3. Umožňujete uživatelům rezervaci prostor prostřednictvím rezervačního systému pro organizaci vlastních komunitních akcí?
 4. Mohou uživatelé využívat rezervované prostory knihovny bezkontaktně?

Sociální role

 1. Navrhujete služby na základě potřeb marginalizovaných osob, sociálně vyloučených a ohrožených skupin? / nebo Zohledňujete při designu služeb potřeby …
  1. Máte nastavenou strategii/plán, jak si potřeby těchto cílovek zjišťujete a ověřujete?
  2. Komunikujete služby tak, že se o vás tyto cílovky dozví? Používáte jazyk a komunikační kanály, co jsou pro ně přístupné a relevantní?
  3. Jsou lidi v knihovně proškoleni na kontakt s těmito cílovkami? Ví o jejich potřebách?
 2. Pomáháte specificky skupinám v populaci, které mohou nové technologie ohrozit nebo znevýhodnit?
  1. seznam podcílovek k odšrtnutí podle Segmentace - ať si nemyslí, že jde jen o seniory, co mají podchycené perfektně. :)
 3. Je strategickým záměrem vaší knihovny sociální nerovnosti neposilovat, ale naopak přispívat k jejich odstraňování?
  1. Jak jste ohledně toho sladěni v týmu? Rozumí tomu celý tým a snaží se s tím pracovat?
  2. Jak se tato hodnota propisuje do služeb, co uživatelům reálně nabízíte? (Např. poskytování vzdělávacích a osvětových programů vně sociální bubliny vzdělaných).
 4. Umíte poradit uživatelům v tíživé situaci, nasměrovat je k příslušným organizacím (být rozcestníkem), informovat je o příležitostech ke vzdělávání, zapojení do komunitních akcí, zlepšení své situace?
 5. Spolupracujete (v čem? – v pořádání akcí, poskytování konkrétní služby) s městem, spolky nebo neziskovými organizacemi? — reformulace: Snažíte se pěstovat spolupráci s městem, spolky nebo neziskovými organizacemi tak, aby přispívala k řešení reálných problémů v komunitě?
  1. Máte přehled o nabízených službách v okolí podle cílových skupin - máte info o tom, kdo má podporu a čí problémy nejsou v lokalitě adresované?
  2. Jste v kontaktu s důležitými aktéry soc. systému v lokalitě, např. s úřadem práce? Vyměňujete si info, know-how?
  3. Daří se vám prezentovat navenek (městu, obyvatelům, dalším organizacím) sociální rovinu vaší práce (jaké problémy adresujete, komu pomáháte a jak
 6. Umožňujete uživatelům (nebo potenciálním uživatelům) zapojení do organizace akce, provozu knihovny (dobrovolnictví v knihovnách)?
 7. ~~Spolupracujete s místním úřadem práce a firmami v nabídce vzdělávání?~~

Management, administrativa a komunikace

 1. Využíváte AI nástroje/doplňky při komunikaci a propagaci?
  1. generování textu: ChatGPT, Bing
  2. generování obrázků: Midjourney, DallE
  3. generování grafik/prezentací
 2. Používáte při vytváření oficiálních dokumentů AI nástroje výroční zprávy, reporty, žádosti, projekty)?
  1. generování textu: ChatGPT, Bing
 3. Využíváte software pro řízení projektů pro interní komunikaci a komunikaci s partnery?
 4. Využíváte k propagaci konkrétních služeb cílenou reklamu?

Knihovní procesy

 1. Vyhodnocujete přínos umělé inteligence a automatizace pro zefektivnění knihovních procesů?
 2. Používáte pro vyhledávání nebo řazení knih roboty?
  1. Roboti s podporou umělé inteligence mohou pomoci najít konkrétní knihy, inteligentní robot s enginem NLP může efektivně porozumět personalizovaným potřebám čtenářů a generovat optimální navigaci pro nalezení knih, v rámci lokalizační služby v reálném čase s RIFD, Wi-Fi a BLE (bluetooth low energy) systémy.
 3. Využíváte AI pro popis dokumentů (katalogizace, klasifikace, sumarizace apod.)?
  1. techniky ML a hlubokého učení pro klasifikaci dokumentů jako součást podskupiny nástrojů ML, které používají vícevrstvé procesy, zohledňují miliardy datových bodů a průběžně upravují svá klasifikační pravidla.
 4. Využíváte AI pro akvizici dokumentů (na základě statistik výpůjček, vyhledávacích dotazů v katalogu apod.)?
  1. Text a data mining - automatizovaná analytická technika zaměřená na analýzu textu a dat v digitální podobě s cílem získat informace, které mimo jiné zahrnují vzory, trendy a korelace.

Skica frameworku

Oblasti frameworku

Oblasti aplikace AI v knihovně (podle výsledků Bibliografie AI v knihovnách)

Kontakt s uživatelem

(kontinuální) Design služeb

 • průběžný výzkum uživatelských potřeb nad rámec tradičních knihovních služeb
 • návrh a realizace nových služeb na základě zjištěných potřeb

vzdělávání

 • teoretické přednášky
 • praktické workshopy
 • vzdělávání v klíčových kompetencích
  • Digitální kompetence
  • AI literacy
 • organizace a plánování akcí
 • systematická podpora Peer to Peer učení
 • systematická podpora sebeřízeného vzdělávání

komunitní role

 • cílený design, organizace a propagace komunitních akcí a příležitostí
 • aktivní nabízení prostorů pro komunitní účely
  • zjednodušení pomocí rezervačních systémů apod.
 • doporučování událostí

knihovní služby

 • výpůjční služby
  • Samoobslužné výpůjčky
  • Flexibilní otevírací doba
  • Samoobslužná knihovna
  • Doporučování knih
   • Personalizované doporučení knih na základě
    • profilování uživatele
    • osobní historie výpůjček
    • životních scénářů
 • referenční služby (chatboti online i v knihovně)
  • Řešení dotazů uživatelů

Sp****olupráce s partnery

 • aktivní spolupráce s ostatními aktéry
 • spolupráce s městem, městskou částí (ne jen peníze, ale vyjít mimo knihovnu)
 • spolupráce (společné akce) se spolky, školami, knihovnami, neziskovými organizacemi

Interní (podpůrné) procesy

management, administrativa a komunikace

 • psaní žádostí, projektů
 • elektronická komunikace (maily, weby, sociální sítě)
 • interní komunikace
 • týmová spolupráce
 • propagace (grafické návrhy, copywriting)
 • psaní výročních zpráv a reportů

knihovní procesy

 • akvizice dokumentů
 • katalogizace dokumentů
 • tvorba metadat, indexace
 • řazení knih (roboti)
 • klasifikace dokumentů
 • sumarizace textů
 • správa fondu (sledování výpůjček, návrhy na odpisy)
 • statistiky

Nástroje

informační systémy, technologie

 • online katalogy
 • vyhledávací systémy, databáze
 • doporučovací systémy
 • data mining
 • roboti (řazení knih, kontrola umístění knih)
 • chatboti
 • internet věcí
 • OCR digitalizovaných textů

Poznámky a výzkum

Konference Knihovny současnosti 2023

Ajaj AI? Jak se knihovny a společnost sžijí s umělou inteligencí

Panelová diskuze: Pavel Ircing, Petr Žabička, Ondřej Hanák

AI může pomoci s: