Tato stránka je rozpracovaná

Obsah této stránky se bude měnit. Naposledy upraveno .

Metodické materiály pro rozhovory

Přinášíme vám materiály, které jsme utvořily v rámci výzkumu o veřejných knihovnách jako odpovědných aktérech v oblasti podpory zaměstnanosti a nových technologií. Materiály si můžete stáhnout, použít nebo se jimi inspirovat. Budeme rádi za vaši případnou zpětnou vazbu, kterou nám můžete poslat na knihovnaai@phil.muni.cz. Jak se nám materiály osvědčily, sdílíme na blogu v tomto příspěvku.

Kartičky: Důvěra/vztah k institucím

Hodí se pro: zjištění zkušeností a postojů respondenta s danými institucemi (tedy např. i nezaměstnaností, dříve využitou/nevyužitou podporou od neziskové organizace, …).

Zadání: „Vyložím před vás bílé kartičky zastupující instituce (místa) nebo i zdroje informací. Dále tu máme barevné kartičky zastupující pocity a vlastnosti. V klidu si je projděte. Ke každé bílé kartičce pak vyberte 2-3 nebo i více barevných karet, které vystihují váš vztah nebo zkušenosti s danou institucí. Můžeme pracovat spolu anebo vás nechám v klidu doplňovat a poté spolu probereme, co jste doplnil/a.”

📙 Sada kartiček ke stažení zde [google drive].

Pohlednice pro mé budoucí já

Hodí se pro: zjištění aspirací, obav a očekávání respondenta, které se týkají budoucnosti

Zadání: „Představte si, že funguje něco jako pošta časem, která pohlednici může doručit vašemu já v budoucnu, např. vašemu já za 10 let. Co byste vašemu já do budoucna chtěl/a vzkázat? Vzkaz můžete zanechat na zadní straně (pomocí doplnění pár slov nebo vět) i na přední (obrázky můžete doplnit slovy/náčrty/kresbami). Dopřejte si čas na rozmyšlení ...”

📗 Sada pohlednic ke stažení zde [google drive].

Worksheet: Používání technologií

Hodí se pro: osoby s nižšími digitálními dovednostmi, digitálně vyloučené nebo digitálním vyloučením ohrožené

Zadání: „Projděte si situace zachycené na obrázcích. Které z nich se vás týkají / u kterých z nich používáte nějakou technologii (mobil, počítač, tablet)? Pokud týkají / používáte technologii, zaškrtněte puntík.”

📕 Worksheet ke stažení zde [google drive].