Logo knihovna.ai
Knihovna.ai
Tato stránka je rozpracovaná

Obsah této stránky se bude měnit. Naposledy upraveno .

(Ne)knihovnické stáže

Kýžený efekt

 • Otevírání knihovnické profese.
 • Urychlení propojování knihoven s ne-knihovníky.
 • Zdroj inspirace a impulsů pro rozvoj služeb, které podporují sociální inovace v knihovnách, nová partnerství a relevantní role knihoven ve vztahu k novým technologiím / AI.
 • Empatické naciťování situace cílovek skrze příběhy lidí, kteří s nimi pracují — bezpečné seznamování s cílovkami a (znovu)nalézání cesty k ni

Vize ideálního prototypu

 • Knihovníky propojujeme s organizacemi:
  • ze sociální i technologické sféry - chceme tak posílit vizi knihoven jako (sociálně) odpovědných institucí v kontextu nových technologií (podpora sociálního cítění a empatie i technické zdatnosti a schopnosti držet krok s technologickými inovacemi),
  • pracujícími (ideálně) s cílovkami, které pro knihovny bývají oříškem (typicky např. dospělí), tj. stáž by mohla pomoci prolomit ledy, seznámit se, získat novou inspiraci, jak cílovku oslovit, informovat se bezpečně o problémech cílovky,
  • vnímajícími knihovnu jako (potenciálního) partnera (stáž jako akcelerátor prohloubení spolupráce).
 • Těžištěm stáží a variantou, na kterou se chceme soustředit nejvíce, je job shadowing (stínování). Knihovník doprovází pracovníka organizace v běžné praxi, pohybuje se mezi členy týmu, účastní se rozdílných aktivit — má šanci nacítit prostředí cizí organizace a setkat se i s cílovou skupinou, nahlédnout do zázemí služeb i do jejich poskytování.
 • Koncept stáží je otevřený pro zájemce s různou motivací a očekáváním. Chceme zapojit i knihovníky, které by klasická stáž mohla odradit nebo je pro ně náročnější vyjet na delší dobu do cizí organizace.
  • Varianty programu stáží mají motivační efekt — účastníci se mohou posouvat od nejvíce bezpečného zapojení (vstupní seznamování se či exkurze?) až po pomyslný “vrchol” programu (job shadowing v cizí organizaci po dobu 1-2 pracovních týdnů).
 • Náplň stáže je plánována pomocí learning agreement — individuálního plánu stáže. Domluvena je i reciprocita pro hostující organizaci (např. domluva spolupráce, nabídnutí zázemí knihovny na akci, absolvování stáže v knihovně).
 • Po absolvování stáže obě strany reflektují svou zkušenost.

Rizika a dilemata

 • Formální ukotvení stáže. Jak zajistíme, že se knihovníci budou moci stáže účastnit? Jak stáž ošetřit pracovně-právně? Jak podpořit i menší knihovny, kde je složitější pracovníky zastoupit?
 • Účast hostujících organizací a přínosnost pro ně. Jak je do účasti namotivovat? Co jim zkušenost dá? Jak snížit náročnost realizace pro hostující organizace?
  • výměna osob, prostory (knihovna jako nízkoprahový, “neutrální” prostor, možnost oslovit nové publikum), partnerství na společné akce, využití regionální sítě knihoven
  • reseni:
   • socialne zamerene? nezisky
   • technologicke
 • Přenesení impulsů do vlastní praxe. Jak pomoci účastníkům vztáhnout zážitek na svou knihovnu a praxi?
 • Sdílení zážitku s dalšími knihovníky.
 • Krátká doba na testování.
  • ideálně co nejdříve předmapovat zájem, vyhledat organizace skrze prostředníky z knihoven (kdo o kom ví a mají se rádi)
 • Komplexita testování / evaluace. Jak si pohlídáme, že zachytíme stěžejní pocity, zkušenosti? Co si předmapovat a poté kontrolovat?

Realizace

Pracovní skupina:

 • Nábor cílovek (zajištění účasti): Jana, Žeňa
 • Koordinátor/ka realizace stáží (kontaktní osoba pro vybrané účastníky, péče o instituce, administrativa/byrokracie): Anežka, Jana
 • “Hlavní výzkumník” příprava výzkumného designu / testovací procedury): Natálie
 • Testeři (rozhovory, workshopy): Žeňa, Anežka

(Rozdělit cílové skupina na dvě-a mít na to dvě skupiny)?

Plán

 • [ ] 02/24
  • [ ] vyřešit před oslovováním/realizací:
   • [ ] legislativně-právní ukotvení,
   • [ ] strategie testování (sběr dat, evaluační design - co budeme sledovat a jak?)
  • [x] předmapování zájmu, postojů? (anketka s vedoucími knihoven)
  • [ ] hostující organizace
   • [ ] zmapovat a oslovit organizace - podívám se, kdo by šel doplnit (Anežka)
   • [ ] vyjednat spolupráci na realizaci stáže
   • [ ] pomoci s přípravou na realizaci (Žeňa)
  • [ ] knihovníci
   • [ ] vybrat zájemce - nabídnout anketou (”hledáme tři statečné”), nebo oslovit individuálněji? (Žeňa)
  • [ ] vytvořit dvojice na stáže (3 páry)?
 • [ ] 03/24
  • [ ] realizace stáží
   • [ ] mapování očekávání u obou stran
   • [ ] domluva individuálního plánu a reciprocity
   • [ ] sběr dat v průběhu
    • [ ] reportování průběhu (např. diary study?)
    • [ ] rozhovor v půlce stáže?
   • [ ] evaluace po skončení stáže
 • [ ] 04/24
  • [ ] realizace stáží (stejné jako v březnu)
  • [ ] evaluace
   • [ ] hromadná FG s účastníky?
   • [ ] expertní evaluace
  • [ ] finalizace prototypu (redesign podle feedbacku)
 • [ ] 05/24
  • [ ] zpracování prototypu do sady nástrojů (doporučení pro praxi, výsledky, schéma, ….)
  • [ ] předání reportu o testování SKIP/SDRUK ….

Testování / Design výzkumu

Sběr pohledů napříč knihovnami a organizacemi
 • konzultování se “stážistickými” stakeholdery
 • anketa mezi vedoucími + varianta pro neknihovnické organizace
 • sběr potřeb/bariér v průběhu komunikování s knihovnami a organizacemi
Pilotáž stáže

(ideálně 3 hostující organizace, 3 knihovníci)

Před stáží:

 • individuální rozhovory mapující očekávání účastníků
 • společné setkání propojující dvojici

V průběhu:

 • připravit jednoduchý deníček na reportování?
  • nejdůležitější impressions ze dne
  • fotky

Po stáži:

 • s odstupem cca 3 dní: indi debriefing, po do dalších cca 3 dní společný call

Uzavírání (začátek května)

 • focuska se všemi zapojenými účastníky
 • focuska/”kulatý stůl” s knihovnickými stakeholdery - jak to převést do systému stáží?
 • shrnutí zkušeností + good practice

Prostředky

Kontakty