Logo knihovna.ai
Knihovna.ai
Tato stránka je rozpracovaná

Obsah této stránky se bude měnit. Naposledy upraveno .

Spekulace daleké budoucnosti: podpora představivosti o lidské budoucnosti s AI

Na počátku našeho projektu jsme měli napilno s rozjetím projektu a jeho uvedením na Letní škole Katedry Informačních studií a knihovnictví. Dostali jsme možnost účastnit se jí jako řečníci v rámci jednodenního bloku zaměřeného na umělou inteligenci. Vedle Evy Nečasové z iniciativy AI Dětem a lektorky digitálních dovedností Kateřiny Švindrochové jsme se s účastníky podívali za horizont budocnosti a skrze spekulativní design, storytelling a imaginaci si představili budoucnost práce ruku v ruce s AI novými technologiemi.

Součástí našeho přednáškového bloku byl také interaktivní workshop, ve kterém jsme se zaměřili na vytváření scénářů budoucnosti a imaginativní hry. Dvouhodinový workshop jsme společně připravovali dva týdny a vznikly nám díky němu jedinečné materiály, které rádi pošleme do světa spekulativního designu dál.

Celkově se s Vámi podělíme o: 1 ideační icebreaker, 3 pracovní worksheety (= canvasy), 10 kartiček profesí a 18 karet technologií budoucnosti. Dohromady tvoří materiály ucelený nástroj založený na hravé spekulaci, který lze využít ke skupinovému či individuálnímu přemýšlení o budoucnosti.

Pro koho je workshop určený: Skupiny lidí či jednotlivce od 12 let.

Čas: 2 hodiny (záleží na délce diskuzí a hloubce spekulace)

Co je potřeba:

  • Stáhněte si potřebné materiály pro následný tisk: Stáhnout materiály k workshopu.
  • Stažené karty a canvasy vytiskněte.
  • Připravte si dostatečné množství tužek, fix, pastelek, výstřižků z novin…
  • Mějte otevřenou mysl 🧠

Výzkum

Na workshopu jsme společně pracovali díky předchozími znalostem o spekulativním designu, skupinových hrách a LARPech (= Live Action Role Play). Inspirovali jsme se toolkitem Transition Designu z KISKu a metodou Snapshots of The Future a Science Fiction Prototyping. Icebreaker jsme modifikovali na základě on-line hry Moonshots.

Spekulace jsme postavili na predikcích a rešerších o digitalizaci a AI technologiích. Čerpali jsme z publikovaných predikcích o budoucnosti a článcích o AI. Zaměřili jsme se například na výzvy umělé inteligence od PewResearch z roku 2018, článku 2050: The Future of Work od The Millenium Project a Megatrendy týmu Českých priorit. Některé další zdroje, které nás inspirovaly sdílíme na konci tohoto článku.

💡 Co je to spekulativní design?
Jedná se o skupinu metod spadající pod kritický design, jejichž cílem není přímo předpovídání budoucnosti, ale prozkoumávání různých cest sociálních, technologických či politických výzev. Slouží ke generování nápadů a řešení současných problémů a výzev. Jde o přemýšlení o tom, jaká by mohla budoucnost být, což nám pomůže lépe porozumět tomu kam míří naše současnosné kroky. Je to nástroj k podpoření kritického myšlení a nabourání stereotypu klasických problem-solvingových metod.

Worksheety

Worksheety, které zde sdílíme, slouží jako nástroj ke skupinové aktivitě. Našemu týmu aktivita zabrala celkem dvě hodiny spolu se závěrečnou diskuzí. Pokud je na workshop vyhrazeno více času, lze udělat diskuzi po každé aktivitě zvlášť.

Samotný workshop jsme rozdělili do pěti navazujících aktivit:

1. Ideační icebreaker

Čas: 5-10 min.

Materiály: 28 kartiček

Icebreaker slouží k rozvíření nápadů a zahajení procesu tvořivosti. Součástí je 28 kartiček - 12 problémů a 16 předmětů. Cílem aktivity je rozdat náhodně každému týmu dva předměty a jednu situaci, kterou musí vyřešit. Hráči jsou vyzváni k tomu, aby v časovém limitu 5 minut vymysleli propracovaný plán, jak jejich výzvu vyřešit pomocí dvou vylosovaných předmětů. Nutné je využít v řešení oba předměty a mít funkční plán - jakkoliv bizarní či neskutečný, který problém vyřeší. Pokud jsou hráči kreativní, je možné vytvořit plánů několik, ale doporučujeme povzbudit v co nejvíce detailní práci na jednom plánu.

Výsledkem hry jsou scénáře, ve kterých hráči musí např. řeší důchodovu reformu pomocí banánu a žehličky či se snaží přežít na ostrově pomocí kalkulačky a reproduktoru. V této aktivitě se meze kreativity rozhodně nekladou!

2. Zarámování problému

Čas: 10 min.

Materiály: Karty budocnosti, kartičky profesí a vytisknuté studie.

Po icebreakeru uvádíme spekulativní aktivity. Začneme zarámováním scénře. Sdělíme hráčům, že se nachází v budoucnosti v roce 2050. Jejich budoucnost může vypadat různě a záleží na hráčích, jak si ji představí. Abychom jim pomohli ukotvit jejich myšlenky či povzbudili v jejich představách, nabídneme jim tištěné podklady. Těmi jsou predikce o budoucnosti a odborné studie, které se týkají technologií a AI - např. studie od PewResearch. Dále hráčům nabízíme karty trendů budoucnosti, kterými se můžou inspirovat pomocí tzv. přehnaných technologií. Cílem je, aby se hráči dozvěděli něco o současném vnímání budoucnosti a našich predikcích. Můžou se jimi inspirovat.

Hráčům dáme na výběr (či losováním) předtištěnou kartičku s profesí nebo jim dáme možnost zvolit si svojí profesi. Tato profese je bude celým workshopem provázet, proto je důležité, aby věnovali čas jejímu výběru a zarámování.

3. Imaginace daleké budoucnosti

Čas: 50 min.

Materiály: Canvas s personou, canvas každodennosti a canvas snímek budoucnosti.

Následuje časově nejdelší aktivita. Ve skupině si hráči začnou vykreslovat svého budoucího človíčka s vybranou profesí do canvasu s personou. Persona se nachází v roce 2050 a její každodennost je značně jiná od té naší. Úkolem je zaznamenat její jméno, věk a zvolené povolání. Jaký má vztah k technologiím? Je to spíše technofób nebo naopak je persona humanoid? Jaké má dovednosti?

Dále hráči zaznamenají do canvasu každodennosti, co persona dělá a jaká je její interakce s AI. Do canvasu snímku budoucnosti zaznamenají jeden konkrétní moment z běžného dne persony. Zde mohou účastníci využít pastelky či vytvořit koláž z novinových výstřižků.

Skupinky se mezi sebou volně baví, diskutují a brainstormují. Po této aktivitě může následovat společná diskuze, kterou moderuje facilitátor.

4. Návrat do současnosti

Čas: 30 min.

Materiály: Canvas současnosti.

Následuje poslední canvas. Aktivitu uvádíme se slovy o návratu do současnosti. Jde o srovnání s budoucností.

Ptáme se: V čem je ta daná budoucnost jiná? Co by mohlo pomoci k tranzici do této budoucnosti? Jaké by se musely změnit hodnoty? Jaké technologické, společenské či biologické bariéry by se musely překonat? Je toto budoucnost, ve které chceme žít?

Účastníci vyplní poslední canvas, kterým je Návrat do současnosti. Společně se zamýšlí nad otázkami ve worksheetu a srovnávají realitu s fiktivní dalekou budoucností.

5. Závěrečné sdílení

Čas: 15 min.

Materiály: Vyplněné canvasy.

Na závěr si skupinky pozveme do kruhu a společně je necháme představit nám jejich personu a její každodennost. Následně se bavíme o skoku do současnosti.

Jak vzdálená budoucnost je?

Vidíme již dnes nějaké její prvky?

Co by se mělo změnit?

Jaké máme obavy a předsudky? Čeho se bojíme a na co se naopak těšíme?

Je dobré na úplný závěr aktivity nechat v kolečku promluvit každého účastníka. Můžeme položit otázku na spolupráci v týmu či celkové hodnocení aktivity.

Reference